Theme Colors
Layouts
Wide Boxed
Назаревич Виктория Вячеславовна

Общая информация

Возраст: 46

Город: Киев

Назаревич Віктория - кандидат психологіних наук, доцент кафедри психології ВМУРОЛ"Україна ";
практичний психолог Рівненського будинку дитини.
Кількість наукових праць з проблем спеціальної психології складає - 35

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
В.О. доцента кафедри психології, кандидата психологічних наук Назаревич Вікторії В’ячеславівни
Основні праці
Назва* Характер роботи Вихідні дані Обсяг,
стор. Співавтори
1. Діагностика і корекція соціальної дезадаптації дітей дошкільного вікудрук. Науково -методичий посібник –
Рівне : Принт Хаус, 2004. 144с
2. Схеми психолого - педагогічних характеристик друк Практичний
посібник Рівне : Принт Хаус, 2003. 56с Тарасюк С.О.
3. Особливості використання методів ігрової терапії у корекційно- виховній роботі закладів інтернатного типу з соціально дезадаптованими дітьми

друк Наукові записки РДГУ-2001.-№ 16 6с
4. Поведінкові особливості соціально дезадаптованих дітей із ЗПР друк Дидактичні та соціально- психологічні аспекти роботи корекційної роботи у спеціальній школі
Науково - методичний збірник.-
Вип.5, Київ.- 2004.

5. Соціально - психологічні розлади у дітей інтернатних закладів друк Медико - соціальні аспекти охорони здоров’я дітей– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – Тематичний збірник. –Харків, 2003.


6с.
6. Страхи дітей дошкільного віку із ЗПР та їх корекція друк Дефектологія, Київ.- 2002.- № 4 5с. Тарасюк С.О.
7. Корекція соціально дезадаптованих дітей із ЗПР друк Нова педагогічна думка, Рівне.-2004.-№1. 4с.
8. Інтерпретація малюнків соціально дезадаптованих дітей
друк Нова педагогічна думка, Рівне.-2004.-№3. 6с.
9. Соціально- психологічні чинники адаптації (дезадаптації ) дітей дошкільного віку із ЗПР друк Дефектологія ,Київ.- 2004.- №3 4с Тарасюк С.О.
10. Застосування тесту дитячої апперцепції в умовах інтернатного закладу друк РДЦНТЕІ. Інформаційний лист, Рівне, 1998. 1с. Дорош Н.У.
11. Діагностичні особливості вивчення соціально дезадаптованих дітей друк Збірник наукових
праць. –Рівне :Волинські обереги, 2002.
1с.
12. Особливості типологічних змін у поведінки соціально дезадаптованих дітей

друк Збірник наукових
праць. –Рівне:Волинські обереги, 2002.

13. Застосування тесту дитячої апперцепції в умовах інтернатного закладу друк Збірник наукових тез
1-го Міжнародного конгресу молодих вчених. - Тернопіль, 1997. 1с
14. Розвиток особистості в системі соціальних відносин друк Збірник праць молодих вчених, Міжнародного університету «РЕГІ» імені академіка С.Дем’янчука .- вип.2.- Рівне «Тетіс».-2002 3с
15. Діагностика нервово - психічного розвитку дітей раннього віку друк Практичний посібник .-Рівне : Принт Хаус, 2005 84с/60с Дорош Н.У.
16. Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку друк Автореферат дис…канд.психол. наук: 19.00.08/ Інститут дефектології АПН України .-К., 2005. 20с
17. Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
друк Дис…канд.психол. наук: 19.00.08/ Інститут дефектології АПН України .-К., 2005. 211с.
18. Компоненти корекційно - виховних програм для соціально дезадаптованих дітей із ЗПР
друк Нова педагогічна думка, Рівне – 2005. - № 1 5с.
19. Психологічна діагностика первинних перцептивних характеристик дітей раннього віку друк Нова педагогічна думка, Рівне – 2006.- № 1 10с
20. Психологічна корекція неадаптивної поведінки дітей в малих групах друк Актуальні проблеми сучасної психології, Луцьк.-ВДУ ім. Л. Українки.-2006р.
11с.
21. Психологічна корекція неадаптивної поведінки дітей у малих групах друк Психолог № 38., шкільний світ.- Київ, 2006 5с
22. Реабілітаційна психологія Друк
Навчально - методичні рекомендації для студентів спец.»Психологія».-Рівне, 2006
35с.
23. Експериментальна психологія Друк
Навчально - методичні рекомендації для студентів спец.»Психологія».-Рівне, 2006
30 с.
24. Психологія малих груп Друк

Навчально - методичні рекомендації для студентів спец.»Психологія».-Рівне, 2006
25 с.
25. Загальна психотерапія Друк
Навчально - методичні рекомендації для студентів спец.»Психологія».-Рівне, 2006
40с.
26. Психологічна модель психотерапії Друк

Навчально - методичні рекомендації для студентів спец.»Психологія».-Рівне, 2006
35с.
27. Методика викладання психології Друк
Навчально - методичні рекомендації для студентів спец.»Психологія».-Рівне, 2006
25с.
28. Педагогічна психологія Друк
Навчально - методичні рекомендації для студентів спец.»Психологія».-Рівне, 2006

42 с.
29. Сучасні глибинні теорії психології Друк
Навчально - методичні рекомендації для студентів спец.»Психологія».-Рівне, 2006

30с.
30. Методи комплексної діагностики особистості Друк
Навчально - методичні рекомендації для студентів спец.»Психологія».-Рівне , 2006
30 с.
31. Практикум з вікової психодіагностики Друк
Навчально - методичні рекомендації для студентів спец.»Психологія».-Рівне , 2006
18 с.
32. Психологічна корекція неадаптивної поведінки дітей у малих групах Друк Психолог № 38//Шкільний світ,- Київ,2006

5 с